"slide for" — Słownik kolokacji angielskich

slide for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się dla
  1. slide czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    Its work is too important to be allowed to slide for lack of money.

    Podobne kolokacje: