"slide between" — Słownik kolokacji angielskich

slide between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się pośrodku
  1. slide czasownik + between przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Then she went to her own bedroom, got ready for bed, and slid between the sheets.

    Podobne kolokacje: