"slide beneath" — Słownik kolokacji angielskich

slide beneath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się poniżej
  1. slide czasownik + beneath przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She began to slide beneath the front of the tread.

    Podobne kolokacje: