"slide back" — Słownik kolokacji angielskich

slide back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przesuń do tyłu
  1. slide czasownik + back particle
    Silna kolokacja

    He led the way to the compartment and slid back the door.

    Podobne kolokacje: