"slide at" — Słownik kolokacji angielskich

slide at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się przy
  1. slide czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    Isabel turned around and slid in between two guys at the table behind her friends.

    Podobne kolokacje: