PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"slam away" — Słownik kolokacji angielskich

slam away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzaśnięcie daleko
  1. slam czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It lifted off from the platform and slammed away toward the distant light.

    Podobne kolokacje: