"slam open" — Słownik kolokacji angielskich

slam open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzaśnięcie otwarty
  1. slam czasownik + open przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    As Jim looked on, the front door slammed open and his brother emerged.

    Podobne kolokacje: