"skeletal shadow" — Słownik kolokacji angielskich

skeletal shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szkieletowy cień
  1. skeletal przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the immediate foreground Sloan could see the skeletal shadow of the Golden Gate bridge, its lights fuzzy and diffuse.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo