"sip one's drinks" — Słownik kolokacji angielskich

sip one's drinks kolokacja
Popularniejsza odmiana: sip one's drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sączyć czyjś napoje
  1. sip czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She sat at the table again and sipped her drink.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo