"sip one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

sip one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sączyć czyjś napój
  1. sip czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She sat at the table again and sipped her drink.

    Podobne kolokacje: