ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"singularly focused" — Słownik kolokacji angielskich

singularly focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowo skupić
  1. focus czasownik + singularly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Foreign policy on both sides seemed singularly focused on winning the Cold War.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo