"silent shadow" — Słownik kolokacji angielskich

silent shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cichy cień
  1. silent przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Because they were so silent, little more than dark, dangerous -looking shadows in the night, she would never know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo