"showcase window" — Słownik kolokacji angielskich

showcase window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno modelowe
  1. showcase rzeczownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The original showcase windows and recessed doorways reveal that the building was originally divided into several stores.

    Podobne kolokacje: