"show in a setting" — Słownik kolokacji angielskich

show in a setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko w ustawieniu
  1. show czasownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Here the crucifixion is shown in an Icelandic setting, probably as the little girl imagines it.

    Podobne kolokacje: