"shot outside" — Słownik kolokacji angielskich

shot outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał zewnątrz
  1. shoot czasownik + outside przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, he was shot to death outside his home on May 9, 1921.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo