"short woman" — Słownik kolokacji angielskich

short woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niska kobieta
  1. short przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was standing against a wall with a short woman who apparently had no teeth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo