"shooting lasts" — Słownik kolokacji angielskich

shooting lasts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo trwa
  1. shooting rzeczownik + last czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shooting lasted for 12 to 14 hours a day, six days a week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo