"shoot lightning" — Słownik kolokacji angielskich

shoot lightning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piorun kiełka
  1. shoot czasownik + lightning rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is capable of shooting lightning and taking on many different forms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo