"shipping news" — Słownik kolokacji angielskich

shipping news kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shipping News
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości morskie
  1. shipping rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So what is it about the style in the Shipping News?

    Podobne kolokacje: