"Shipping News" — Słownik kolokacji angielskich

Shipping News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości morskie
  1. shipping rzeczownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So what is it about the style in the Shipping News?

    Podobne kolokacje: