"shell casing" — Słownik kolokacji angielskich

shell casing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obudowa muszli
  1. shell rzeczownik + casing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The police found 20 9-millimeter shell casings at the scene.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo