"shed several points" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzuć kilka punktów
  1. shed czasownik + point rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Nasdaq shed 14.44 points, or 0.4 percent, to 3,848.55.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo