"shed bits" — Słownik kolokacji angielskich

shed bits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucone kawałki
  1. shed czasownik + bit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her nickelpedes wouldn't have much effect against a thing like this, because zombies didn't feel pain and were always shedding bits of flesh anyway.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo