"shapeless shadow" — Słownik kolokacji angielskich

shapeless shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezkształtny cień
  1. shapeless przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Without a word he stretched himself upon it, and sank into restless but deep sleep through which phantoms moved silently and monstrous shapeless shadows crept.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo