"shape of one's face" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształt z czyjś twarz
  1. face rzeczownik + shape rzeczownik
    Silna kolokacja

    She also pointed me toward a section that offers advice based on the shape of your face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo