"seven-plus season" — Słownik kolokacji angielskich

seven-plus season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siedem-plus pora roku
  1. seven-plus przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not that the veteran of seven-plus seasons in the major leagues would want to.

    Podobne kolokacje: