"set down one's bag" — Słownik kolokacji angielskich

set down one's bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysadzać czyjś torba
  1. set czasownik + bag rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The stranger came into the room, and set down his bag.

    Podobne kolokacje: