"serve together" — Słownik kolokacji angielskich

serve together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ razem
  1. serve czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The current five members have served together on the Committee since 2001.

powered by  eTutor logo