"serious project" — Słownik kolokacji angielskich

serious project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważny projekt
  1. serious przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Test cars are expected to be running next year - it's a serious project and we'll report on progress.