"series to be released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seria zostać zwolnionym
  1. release czasownik + series rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is the first title in the series to be released on mobiles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo