PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"serial filmowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "serial filmowy" po polsku

"serial filmowy" — Słownik kolokacji angielskich

drama series kolokacja
 1. drama rzeczownik + series rzeczownik = serial filmowy
  Bardzo silna kolokacja

  Drama series about a young girl and her life in a children's home.

film serial kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serial filmowy
 1. film rzeczownik + serial rzeczownik
  Luźna kolokacja

  It was later adapted into a film serial and radio program.

  Podobne kolokacje: