"sensible woman" — Słownik kolokacji angielskich

sensible woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozsądna kobieta
  1. sensible przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You look a sensible young woman; I won't have anyone else in this department."

    Podobne kolokacje: