"senseless shooting" — Słownik kolokacji angielskich

senseless shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezsensowne zabójstwo
  1. senseless przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But Mr. Shakur is dead, the victim of a senseless shooting and a culture that glorified violence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo