PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send wine" — Słownik kolokacji angielskich

send wine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wino
  1. send czasownik + wine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But with prices starting at $40 a month (including shipping and handling), you might consider sending wine instead.

    Podobne kolokacje: