"send vessels" — Słownik kolokacji angielskich

send vessels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij statki
  1. send czasownik + vessel rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some enterprising traders had already sent vessels across the Atlantic to deal directly in the Americas - although this was still technically forbidden.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo