PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send undercover" — Słownik kolokacji angielskich

send undercover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij potajemnie
  1. send czasownik + undercover przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1973, the FBI established the "Special Target Information Development" program, where agents were sent undercover to penetrate the Weather Underground.