"send transcripts" — Słownik kolokacji angielskich

send transcripts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kopie
  1. send czasownik + transcript rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We'll 7 send transcripts of the censure, we'll call it a censure to Peking.

    Podobne kolokacje: