"send the colt" — Słownik kolokacji angielskich

send the colt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij źrebaka
  1. send czasownik + Colt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hunt sent the colt to be trained in France by Maurice Zilber.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo