"send subpoenas" — Słownik kolokacji angielskich

send subpoenas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wezwania do sądu
  1. send czasownik + subpoena rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The subcommittee has already sent subpoenas and has appointed Louis Freeh as a special advisor.

    Podobne kolokacje: