"send spam" — Słownik kolokacji angielskich

send spam kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij spam
  1. send czasownik + spam rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The freedom to send spam should end just outside of my e-mail in-box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo