"send several legions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilka legionów
  1. send czasownik + legion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the end the Senate had to send ten legions against the slaves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo