PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"send rivers" — Słownik kolokacji angielskich

send rivers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij rzeki
  1. send czasownik + river rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Water poured through subway air vents and sent rivers through the system.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send rivers" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send rivers" po angielsku

idiom