"send relief" — Słownik kolokacji angielskich

send relief kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ulgę
  1. send czasownik + relief rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hope that Johnston would send relief grew fainter as each day of the siege progressed.

    Podobne kolokacje: