"send panic" — Słownik kolokacji angielskich

send panic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij panikę
  1. send czasownik + panic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The sight sent panic racing through her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo