"send one's Foreign Minister" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś minister spraw zagranicznych
  1. send czasownik + minister rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When Japan tried to send its Foreign Minister to Seoul over the weekend to discuss the matter, South Korea refused to accept his visit.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send one's Foreign Minister" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send one's Foreign Minister" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik