"send monitors" — Słownik kolokacji angielskich

send monitors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij monitory
  1. send czasownik + monitor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Security Council has said the fighting must end before it would send 5,500 troops, monitors and support staff members to Congo.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo