"send leaders" — Słownik kolokacji angielskich

send leaders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij przywódców
  1. send czasownik + leader rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ruling, which affects primaries for state and local elections, but not federal elections, sent political leaders and election lawyers scrambling today.

    Podobne kolokacje: