"send lawyers" — Słownik kolokacji angielskich

send lawyers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij prawników
  1. send czasownik + lawyer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The society has sent lawyers and paralegals into the jails to reassure clients, she said.

    Podobne kolokacje: