"send lawmakers" — Słownik kolokacji angielskich

send lawmakers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ustawodawców
  1. send czasownik + lawmaker rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Its addicts have broken into pharmacies, clogged treatment centers and sent lawmakers scrambling to find ways to keep the drug from those who use it to get a heroinlike high.

    Podobne kolokacje: