"send inmates" — Słownik kolokacji angielskich

send inmates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij więźniów
  1. send czasownik + inmate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The company seemed reluctant, he said, to send seriously ill inmates to hospitals, which could cost it thousands of dollars a day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo